Back
Distribusi Mata kuliah 2017/2018
No. Kode MK Mata Kuliah sks Ket
1 8015001 Pengantar Agama Islam*1 2 Wajib
2 8015002 Aqidah*1 2 Wajib
3 8015003 Dasar-dasar Psikologi 6 Wajib
4 8015004 Bahasa Indonesia 4 Wajib
5 8015005 Bahasa Inggris 4 Wajib
6 8015006 Hubungan Interpersonal 4 Wajib
7 8015007 Perkembangan Sepanjang Hayat 6 Wajib
8 8015008 Teori Kepribadian 8 Wajib
9 8015009 Kreatif dan Inovatif 4 Wajib
10 8015010 Ibadah-Akhlak*2 2 Wajib
11 8015011 Muamalah*2 2 Wajib
12 8015012 Biopsikologi 4 Wajib
13 8015013 Psikologi Sosial Terapan 8 Wajib
14 8015014 Psikodiagnostika 4 Wajib
15 8015015 Psikologi Pendidikan 6 Wajib
16 8015016 Psi.Industri & Organisasi 6 Wajib
17 8015017 Psikologi Dakwah (IDI1) 4 Wajib
18 8015018 Kewirausahaan 4 Wajib
19 8015019 Psikologi Klinis 6 Wajib
20 8015020 Psikologi Positif dan Kesehatan Mental 4 Wajib
21 8015021 Psikologi Lingkungan 4 Pilihan
22 8015022 Manajemen SDM & Pengembangan Karakter 6 Wajib
23 8015023 Kemuhammadiyahan 2 Wajib
24 8015024 Statistik & Psikometri 6 Wajib
25 8015025 Penelitian Kualitatif 4 Wajib
26 8015026 Konseling 6 Wajib
27 8015027 Analisa Jabatan 4 Pilihan
28 8015028 Pancasila & Landasan Moral Profesi Psikologi 4 Wajib
29 8015029 Psikologi Keluarga 4 Pilihan
30 8015030 Pendidikan Anak Khusus 4 Pilihan
31 8015031 Penelitian Kuantitatif 8 Wajib
32 8015032 Konsep Islam & Psikologi (IDI 2) 4 Wajib
33 8015033 Skripsi 6 Wajib
    Jumlah 152  

*Mata Kuliah harus diambil bersamaan

Rajaindo, Hahabola, https://epusluh.bppsdmp.pertanian.go.id/2024/, https://epusluh.bppsdmp.pertanian.go.id/portal/public/uploads/thai-gacor/, https://lsp.unisba.ac.id/berita/